Rodzaje paczek

Paleta standardowa:

podstawa 120 cm x 80 cm, max. wysokość do 180 cm.

Paleta niestandardowa:

to taka , której jeden z wymiarów przekracza wymiar palety standardowe.

Paczka standardowa:

Jest to element , który nie zawiera w sobie składowych , które mogą się rozsypać , potłuc , rozlać , etc., przy czym suma jego wymiarów nie może przekroczyć 250 cm, a najdłuższy bok 175 cm. Sugerowane zapakowanie towaru w pudło kartonowe. Przesyłki zawierające elementy o wadze do 31,5 kg doręczane są w serwisie „od drzwi do drzwi”. Paczki o wadze przekraczającej 31,5 kg. doręczane są w systemie „burta-burta”. Do obowiązku kuriera należy rozładunek paczki z samochodu i ustawienie jej na podłożu lub przy załadunku wstawienie paczki do samochodu. Paczki powinny zostać rozpisane na liście przewozowym wg odpowiednich przedziałów wagowych. w przeciwnym razie waga zostanie uśredniona.

Paczka niestandardowa:

Paczka niestandardowa to przesyłka , której najdłuższy bok przekracza 175 cm lub suma wymiarów przekracza 250 cm . W przypadku nadania przez nadawcę przesyłki zwanej Paczka Niestandardowa – koszt usługi wynosi opłatę podstawową + 50% ceny usługi wg. cennika . Paczki stanowiące elementy niestandardowe i paczki standardowe powinny być wysyłane na osobnych listach przewozowych, w przeciwnym wypadku wszystkie paczki zostaną uznane za element niestandardowy.

Paczka dłużycowa:

W przypadku , gdy długość paczki przekracza 175 cm, nalicza się dodatkowe 100 kg. do wagi każdej przesyłki za każdy rozpoczęty metr powyżej tej długości (usługa dostępna tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nami)

Paczka gabarytowa:

Paczki o niskiej wadze i dużej objętości traktowane są jako paczki gabarytowe. W przypadku gdy waga gabarytowa , liczona według podanego niżej wzoru , przekracza wagę rzeczywistą , cena ustalana jest za wagę gabarytową ( naliczana dla paczek o objętości powyżej 0,25 m³ czyli 250 000 cm³) ; jeżeli waga gabarytowa liczona ze wzoru nie przekracza 41,6 kg. na list przewozowy wpisywana jest waga rzeczywista paczki.

waga gabarytowa : szerokość(cm) x długość(cm) x wysokość (cm) / 6000